Menu Sluiten

Huisregels

 • Een veilige sfeer en een goede hygiëne vinden wij belangrijk en verwachten dat jij hier ook zorg voor draagt.
 • Tijdens de eerste sessie stellen wij je voorafgaand aan de massage een aantal vragen met betrekking tot je gezondheid en verwachtingen ten aanzien van de massage.
 • Bij wijzigingen in de situatie ben je zelf verantwoordelijk relevante informatie door te geven.
 • Bij twijfel van ons kunnen wij een afspraak niet door laten gaan en je eventueel doorverwijzen naar een huisarts / fysiotherapeut.
 • Heb je medische klachten? Overleg dan eerst met je behandelend arts of specialist voordat je een massage ondergaat.
 • Alles wat je ons verteld tijdens een intake gesprek en na een massage wordt vertrouwelijk behandeld. Niets van deze informatie zal gedeeld worden.
 • Je bent op tijd aanwezig. Te laat komen kan ten koste van de duur van de sessie.
  (Afhankelijk of er direct een massage na jou geboekt is)
 • Ondergoed blijft aan!
 • Bij overmacht of ziekte van onze kant zullen wij je zo spoedig mogelijk informeren.
 • Betaling vindt plaats via tikkie, Qr-code of contant.
 • De massages vinden in zorgvuldige afstemming plaats. Je kunt ons niet aansprakelijk stellen voor materiële en/ of immateriële schade ontstaan tijdens of na een sessie.